Integritetspolicy

Vi på Svensk Fettåtervinning AB är måna om din integritet och att du skall känna dig trygg med vår behandling av personuppgifter. I enlighet med den nya dataskydds-förordningen (GDPR) har vi uppdaterat vår policy för insamling och behandling av personuppgifter.

Svensk Fettåtervinning AB (”SF”), org.nr 556285-3803 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress Luddingsbovägen 20, 605 96 Norrköping är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Behandling av personuppgifter:

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver för ändamålet. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår vår integritespolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@fettatervinning.se

När du kontaktar oss eller använder våra tjänster accepterar du också vår policy för dataskydd och vår behandling av personuppgifter. Du godkänner även att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

Nedan beskriver vi hur vi samlar vi in och använder dina personuppgifter. Vi redogör också för vilka rättigheter du har.

Insamling och användning av data

Denna integritetspolicy täcker uppgifter som samlas in online och offline, inklusive personuppgifter som vi kan komma att samla in genom flera olika kanaler, såsom webbplatser, sociala medier, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Den omfattar även den kamerabevakning som vi bedriver i och kring anläggningen på Luddingsbovägen 20

Information som du ger till oss eller delar med dig

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och/eller ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du gör en förfrågan eller beställer våra tjänster, använder vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon.

Vi kan även komma att söka information och lagra eller hantera uppgifter såsom mejl och telefonnummer som din verksamhet delar med sig via er webbsida, sociala medier eller från andra webbplatser med företagsinformation, t.e.x. www.allabolag.se. Denna information kan vara:

Person och kontaktinformation – namn, adress, e-post, telefon, yrkesroll arbetsplats

Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, person- eller organisationsnummer ev. annan faktureringsinformation (personnummer behandlas bara i de fall du är enskild näringsidkare)

Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster/produkter du köper, har köpt eller visat intresse för, önskemål kring utförande, korrespondens eller kommentarer (som kan innehålla personuppgifter) för att ge bättre service om du kontaktar oss igen. osv

Vad gör vi med informationen?

Informationen du ger oss är nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, för att ge dig bra service och tillhandahålla och utföra den tjänst vi kommit överens om, för fakturering, uppföljning, information och återkoppling.

Nedan kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer samt vilken laglig grund vi stödjer vår användning på.

Uppgifter markerade med betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem till oss i löptext eller i telefon.

 

När Kategori av uppgifter Personuppgifter Laglig grund
Beställning av tjänst Företagsuppgifter

Företagsnamn 

Faktureringsadress

Postnummer

Ort

Organisationsnummer

Personnummer
(enskild firma)

VAT/Momsregnr.

Bankgiro/Plusgiro

Bankkontonummer

Leveransadress

Referens

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden
Kontaktuppgifter

Namn

E-post

Telefon

Yreksroll arbetsplats

(kan förekomma)

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden
Kontakt via telefon

Företagsuppgifter

Företagsnamn 

Leveransadress

Ort

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden och intresseavvägning
Kontaktuppgifter

Namn

Telefon

E-post

(kan förekomma)

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden och intresseavvägning
Ärendeuppgifter Sammanfattning av meddelande i löptext* Fullgöra våra kontraktuella åtaganden och intresseavvägning
Kontakt via mejl Företagsuppgifter

Företagsnamn 

Leveransadress

Ort

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden och intresseavvägning
Kontaktuppgifter

Namn

E-post

Telefon

(kan förekomma)

Fullgöra våra kontraktuella åtaganden och intresseavvägning
Ärendeuppgifter Meddelande i löptext* Fullgöra våra kontraktuella åtaganden och intresseavvägning

Hur länge sparas uppgifterna?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Vi kan spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller myndighetsbeslut.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

När så är nödvändigt kan vi dela ut dina personuppgifter till våra underleverantörer som arbetar på uppdrag av oss för att utföra våra tjänster. Dina personuppgifter kan även komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Våra personuppgiftsbiträden är exempelvis vår externa telefonpassning , vår digitala avtalshanteringsleverantör samt vår IT-samarbetspartner som ombesörjer backup av data. Data för Microsofttjänster såsom vår e-post hanteras och lagras av Microsoft. All data lagras inom EU.

Så skyddar vi uppgifterna

Vi, samt i förekommande fall tredje parter, har vidtagit de relevanta säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Endast personer inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Cookies

SF använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t.ex. Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket. Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Kamerabevakning

Svensk Fettåtervinning AB bedriver kamerabevakning i och kring anläggningen på Luddingsbovägen 20 i syfte att förhindra och utreda brott. Bevakningen sker med största möjliga hänsyn tagen till personalens, övriga besökares och närliggande fastigheters integritet.

Skyltar finns på platsen som hjälper människor att förstå att området kamerabevakas.

Inspelat material lagras i kameratillverkarens molntjänst (Arlo-molnet) i maximalt sextio (60) dagar. Vid brott, eller misstanke om brott, kan innehåll från molnet komma att laddas ner och överlämnas till Polisen i samband med polisanmälan. Material som laddas ner från molnet i detta syfte sparas så länge polisutredningen är pågående, därefter raderas materialet.

Ingen ljudupptagning sker på området eller i företagets lokaler.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till dina uppgifter – Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig och verifiera den information vi har om dig.

Rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”) – Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av uppgifterna. Dessa skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Ändringar i denna policy

SF förbehåller sig rätten att ändra denna policy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. Den senaste versionen kommer alltid att finnas på vår hemsida.

Kontaktinformation

Svensk Fettåtervinning AB

Luddingsbovägen 20

605 96 Norrköping

011-704 50

info@fettatervinning.se

 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå