ISCC-certifiering

Insamlingen som Svensk Fettåtervinning bedriver omfattas av ett frivilligt certifieringssystem kallat ISCC (International Sustainability & Carbon Certification), något som i princip alla mottagare av våra återvunna produkter kräver numera. ISCC-certifiering är ett tillförlitligt bevis för efterlevnad av EU:s direktiv om förnybar energi (EU Renewable Energy Directive), en hållbar produktion av biodrivmedel samt minskade utsläpp av växthusgaser.

En grundläggande del är spårbarhet genom hela produktionskedjan ända ner till biomassans ursprungsplats och när det gäller avfall och restprodukter (i detta fall använd frityrolja) räknas verksamheten där avfallet uppstod som ursprungsplats (till skillnad från nyproducerad/färsk olja som ska spåras ända tillbaka till den mark där den en gång odlades).

Genom att avfallsproducenten fyller i en självdeklaration kan avfallet ursprung, innehåll och uppkomst spåras. Ni kan läsa mer om ISCC och vad det innebär på https://www.iscc-system.org Vidare kan det vara intressant att känna till att biodiesel tillverkad av använda matlagningsoljor minskar växthusgasutsläppen med 83%, jämfört med fossil diesel (enligt fastställt normalvärde för växthusgasminskning i bilaga 5 till förnybarhetsdirektivet).

Teckna avtal och fylla i självdeklaration

När ni ingår ett avtal med oss behöver ni lämna en självdeklaration i samband med uppstarten av tjänsten. För att göra detta så smidigt som möjligt har vi integrerat självdeklarationen i våra allmänna villkor (antingen för verksamheter med använd matolja helt av vegetabiliskt ursprung eller för verksamheter med matolja helt eller delvis av animaliskt ursprung). Så när ni godkänner våra allmänna villkor lämnar ni samtidigt in självdeklarationen.

Om ni senare behöver ändra er självdeklaration under pågående avtalsperiod så klickar ni på deklarationen ovan, fyller i era uppgifter, daterar, signerar och skickar in till oss på kundtjanst@fettatervinning.se

​Självdeklarationen för leveranser av använda matoljor och fetter på denna sida är en giltig del av kontrakt mellan Svensk Fettåtervinning AB och våra kunder. Självdeklarationen kommer att presenteras för kunden antingen inom kontraktet eller enligt våra allmänna villkor. Om självdeklarationen ingår i det skriftliga avtalet ska den anses gällande från kontraktets startdatum. Om självdeklarationen ingår i de allmänna villkoren ska den anses vara gällande om kunden inte framför några invändningar inom 14 dagar efter det att villkoren har presenterats för honom eller henne. Om kunden inte motsätter sig detta betraktas det som ett giltigt avtal om villkoren. Självdeklarationen kommer att anses vara giltig efter att 14 dagar har gått.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå