Om fettåtervinning

Hur går det till?

Vi placerar ut ett eller flera lämpliga kärl, allt beroende på ert behov och utrymme. Det vanligast förekommande bland restauranger, gatukök och butiker är ett 200-liters kärl av plåt (fat), men även ett mindre kärl med 60 liters volym (burk) används om särskilda skäl föreligger.

Båda storlekarna är försedda med stora, öppningsbara lock för att underlätta ifyllandet. Hos lite större verksamheter kan även 600 och 1.000 liters IBC-behållare vara ett alternativ. För större livsmedelsindustrier skräddarsyr vi en lösning efter behov, antingen med en stationär cistern eller med en mobil tankcontainer.

Vad är din uppgift som kund?

Börja med att hitta en lämplig plats för våra kärl, gärna i ett låst utrymme (kärl och innehåll är numera stöldbegärligt). De ska vara lättillgängliga utan hinder i vägen, så att vår personal lätt kommer åt dem vid byte. Om kärlen placeras utomhus ska det vara väl snöröjt vintertid.

Er uppgift är sedan att hälla de använda, uttjänta matfetterna och frityroljorna i uppsamlingskärlen. Fyll ett kärl i taget (om ni har fler än ett kärl) och lämna 5 cm till kanten. Sedan tar vi hand om resten.

Ni kan nu vara stolta över att ha bidragit till en mer hållbar miljö.

Effektiv och klimatsmart insamling

Närmare 3000 kunder kräver god logistik. Vår långa erfarenhet tillsammans med vårt innovativa system för kundspecifik intervallberäkning baserat på avfallsstatistik gör detta möjligt.

Vår arbetsmodell med schemalagda hämtningsturer som innebär att våra kunder sällan (och i många fall aldrig) behöver kontakta oss för att få sina kärl tömda har visat sig mycket uppskattad under åren.

Alla våra lastbilar är miljözongodkända och våra chaufförer är utbildade i sparsam körning. Insamlingsturerna optimeras fortlöpande och lastbilarna körs bl.a. på de förnybara bränslena HVO 100 och RME 100. Effektivt och klimatsmart.

Från avfall till hållbar råvara

Efter insamling genomgår frityroljorna och matfetterna en flerstegsrening i vår moderna återvinningsanläggning. Slutresultatet blir en råvara som med fördel ersätter jungfruliga oljor och fetter för olika tekniska applikationer.

En betydande del av anläggningens energiförbrukning är förnybar, bl.a. från solceller på taket. Organiska föroreningar från tidigare matlagningshantering, såsom pommes frites- och stekrester, skiljs av och lämnas för produktion av biogas och biogödsel.

Numera används återvunnen matolja främst som hållbar råvara för tillverkning av andra generationens biodrivmedel (biodiesel av restprodukter och avfall) som till exempel HVO 100 och FAME.

Återvunna fetter och oljor kan efter bearbetning till mer förädlade former även användas som råvara vid tillverkning av en lång rad långlivade och många gånger högpresterande produkter som bl.a. tvål- och tvättprodukter, stearin, papperskemikalier, målarfärg, plast och gummi.

Visste du att?

Återanvändning av begagnade matfetter i organiserad form har förekommit sedan andra världskriget, från början som en framtvingad nödvändighet till följd av bristande råvarutillgång vid tillverkning av tvål och såpa.

Växthushusgasreduktionen för HVO 100 är upp till 90 % jämfört med helt fossil diesel.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå