Om oss

Svensk Fettåtervinning är ett familjeföretag, vars anor sträcker sig ända tillbaka till slutet av 1950-talet. Idag är företaget en av de ledande aktörerna på marknaden när det gäller insamling och återvinning av använda frityroljor och matfetter.

Från det att vi tidigare arbetat med animaliskt avfallsfett i första hand, har inriktningen sedan slutet av 1970-talet koncentrerats till att omfatta uppsamling och rening av begagnade vegetabiliska matfetter och frityroljor.

Vår ambition är att vara den självklara samarbetspartnern i avfallsfrågor rörande använda matfetter och frityroljor, både för stora och små verksamheter. Detta ska uppnås genom att erbjuda marknaden vårt smidiga och kretsloppsanpassade återvinningssystem – med fokus på hög service och låg negativ miljöpåverkan.

Som vårt namn antyder så är vi verksamma i hela landet. I Götaland, Svealand och södra Norrland bedriver vi insamling i egen regi. Längre norrut samarbetar vi med lokala/regionala transportörer och återvinningsbolag för att kunna erbjuda hämtning i hela Sverige.

Sedan 2014 är vi stolta innehavare av ISCC-certifikat. International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) är ett av världens ledande certifieringssystem vars syfte är att skapa transparens kring hållbara, helt spårbara, avskogningsfria och klimatvänliga leveranskedjor. Certifieringen bidrar till en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar produktion.

Vidare är vårt medlemskap i Återvinningsindustrierna en kvalitetsgaranti för dig som kund. ÅI är nämligen en branschorganisation för återvinningsföretag som valt att aktivt arbeta med miljö och etik i sin verksamhet med målet att skapa en återvinning som är långsiktigt hållbar. I detta arbete har vi valt att anta ÅI:s Värdegrund och Uppförandekod som vår egen.

Vår affärsidé

"Svensk Fettåtervinning AB samlar upp och renar använda matfetter och frityroljor från restauranger, gatukök, butiker och livsmedelsindustrier. Efter raffinering saluförs de återvunna fetterna som industriråvara för tekniska applikationer."

Vår vision

“Vår ambition är att vara den självklara samarbetspartnern i avfallsfrågor rörande använda matfetter och frityroljor, både för stora och små verksamheter. Detta ska uppnås genom att erbjuda marknaden vårt smidiga och kretsloppsanpassade återvinningssystem - med fokus på hög service och låg negativ miljöpåverkan”.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå